BẢNG GIÁ BÁN LẺ PHỤ TÙNG HAYATE 125 SS

web sex

bonline lua dao

Giai phap IMS sex

imsvietnamese sex

webmobilegiare sex

bonline sex

Giai phap IMS lua dao

tracdiamiennam sex

maytracdia-faco sex

maydodac sex

web sex

webmobilegiare lua dao

thiet ke web 24h lua dao

thiet ke web 24h lua dao

mempop lua dao

thiet ke web 24h lua dao

tracdiamiennam lua dao

web sex

maytracdia-faco lua dao

web sex

maydodac lua dao

mempop sex

thiet ke web 24h lua dao

imsvietnamese lua dao

khoa van tay cao cap

web sex

thiet ke web gia re lua dao

thiet ke web 24h lua dao

thiet ke web gia re lua dao

STT MÃ PHỤ TÙNG TÊN PHỤ TÙNG  GIÁ BÁN LẺ (VND) 
1 13200-13H30-000 BỘ CHẾ HÒA KHÍ                  1,702,470
2 35100-13HC0V000 BỘ ĐÈN PHA                    902,055
3 13700-13H10-000 BỘ LỘC GIÓ                    877,916
4 21501-13H50V000 BỘ LY HỢP                    968,000
5 35121-13HC0V000 CHÓA ĐÈN PHA                    520,905
6 11110-13H20V000 ĐẦU XY LANH                  1,303,533
7 34910-13HB0V000 DÂY CONTIMET                    111,000
8 27601-46G20V000 DÂY ĐAI                    416,000
9 58300-13HC0V000 DÂY GA                    172,788
10 45280-13HC0V000 DÂY KHÓA YÊN                      64,796
11 58510-13HC0V000 DÂY THẮNG SAU                    114,345
12 35603B13HA0N000 ĐÈN XI NHAN SAU, TRÁI                    231,231
13 35604B13HA0N000 ĐÈN XI NHAN SAU, PHẢI                    231,231
14 59211-09G80V000 ĐĨA THẮNG TRƯỚC                    365,904
15 62100-13H50V20H GIẢM XÓC SAU                    409,101
16 32900-13H30-000 IC                  1,167,590
17 13780-13H10-000 LỌC GIÓ                    272,000
18 68641-41HB0-AA2 LOGO CHỮ S                      13,800
19 12620-46G10-000 LY HỢP ĐỀ                    482,790
20 64150-13H30V019 MÂM SAU                  1,448,370
21 54111-13H30V000 MÂM TRƯỚC                  1,092,630
22 44210-13H00V000 NẮP BÌNH XĂNG                      31,763
23 14319-13H20V000 ỐNG PÔ                  1,123,122
24 51103-13H50V000 PHUỘC TRƯỚC PHẢI                    467,544
25 51104-13H50V000 PHUỘC TRƯỚC TRÁI                    467,544
26 46211B13H10N20H TAY NẮM SAU                    355,740
27 65110-13H80V000 VỎ SAU                    323,978
28 45100-13HB0VAKJ YÊN XE                    404,140
29 16510-45H30V000 LỌC NHỚT                      26,000

Catalog các loại phụ tùng của Suzuki Axelo côn tự động :

Để xem chi tiết mã số phụ tùng của xe máy Suzuki HAYATE 125  click vào link sau :

Phần 1:http://www.mediafire.com/download/recie7g73dccu9f/CATALOGUE_HAYATE_SS_Ok-1.rar

Phần 2:http://www.mediafire.com/download/14hcrj13cb789cq/CATALOGUE_HAYATE_SS_Ok-2.rar

Phần 3:http://www.mediafire.com/download/l2d2lx03zculzix/CATALOGUE_HAYATE_SS_Ok-3.rar

Phần 4:http://www.mediafire.com/download/i3y807l5zonbo01/CATALOGUE_HAYATE_SS_Ok-4.rar

Phần 5:http://www.mediafire.com/download/zmbo7ynk5df6yum/CATALOGUE_HAYATE_SS_Ok-5.rar

DANH MỤC PHỤ TÙNG