BẢNG GIÁ BÁN LẺ PHỤ TÙNG X-BIKE 125

web sex

bonline lua dao

Giai phap IMS sex

imsvietnamese sex

webmobilegiare sex

bonline sex

Giai phap IMS lua dao

tracdiamiennam sex

maytracdia-faco sex

maydodac sex

web sex

webmobilegiare lua dao

thiet ke web 24h lua dao

thiet ke web 24h lua dao

mempop lua dao

thiet ke web 24h lua dao

tracdiamiennam lua dao

web sex

maytracdia-faco lua dao

web sex

maydodac lua dao

mempop sex

thiet ke web 24h lua dao

imsvietnamese lua dao

khoa van tay cao cap

web sex

thiet ke web gia re lua dao

thiet ke web 24h lua dao

thiet ke web gia re lua dao

STT MÃ PHỤ TÙNG TÊN PHỤ TÙNG  GIÁ BÁN LẺ (VND) 
1 13200-16H02-000 BỘ CHẾ HÒA KHÍ                 1,225,455
2 35121-16H00V000 BỘ CHÓA ĐÈN PHA                    271,425
3 35100-16H60V000 BỘ ĐÈN PHA                    412,335
4 13700-20G91-000 BỘ LỌC GIÓ                    321,090
5 21501-20G50-000 BỘ LY HỢP                    772,695
6 51103-16H00V000 BỘ PHUỘC TRƯỚC PHẢI                    451,605
7 51104-16H00V000 BỘ PHUỘC TRƯỚC TRÁI                    438,900
8 09482-00568-000 BUGI                     57,000
9 34910-20G30V000 DÂY CONTIMET                     65,000
10 58300-16H40V000 DÂY GA                     97,020
11 45280-16H31V000 DÂY KHÓA YÊN                     90,090
12 63111-16H20V000 DÈ SAU                     72,765
13 53111-16H00V439 DÈ TRƯỚC                    147,840
14 35601-16H00V000 ĐÈN XI NHAN TRƯỚC PHẢI                    204,435
15 35602-16H00V000 ĐÈN XI NHAN TRƯỚC SAU                    204,435
16 59211-47E30V000 ĐĨA THẮNG                    285,285
17 56500-09G90V000 KÍNH CHIẾU HẬU PHẢI                     51,975
18 56600-09G90V000 KÍNH CHIẾU HẬU TRÁI                     65,835
19 13780-09G00V000 LỌC GIÓ                     39,000
20 16510-16H11-000 LỌC NHỚT                     63,000
21 64150-47E40V000 MÂM ĐÚC SAU                    970,200
22 54111-47E60V000 MÂM ĐÚC TRƯỚC                    947,100
23 64511-16H10V000 NHÔNG TẢI SAU                     61,000
24 27511-09G00V002 NHÔNG TRƯỚC                     25,000
25 14305-16H00V000 ỐNG PÔ                    617,925
26 65200-16H50V000 RUỘT SAU                     91,968
27 55200-16H50V000 RUỘT TRƯỚC                     80,994
28 27600-16H70V100 SÊN TẢI                     73,000
29 46211-16H00V000 TAY NẮM SAU                    144,375
30 12711-16H00-000 TRỤC CAM                    557,865
31 65110-16H50V000 VỎ SAU                    344,886
32 55110-16H50V000 VỎ TRƯỚC                    244,860
33 27600-16H70V100 XÍCH TẢI                     72,765
34 11210-16H00V0F0 XYLANH                    784,245
35 45100-16H00V000 YÊN XE                    292,215
 

Catalog các loại phụ tùng của Suzuki X Bike 125:

Để tra mã số chi tiết phụ tùng Suzuki X-Bike 125 tải theo đường link sau  :

Phần 1: http://www.mediafire.com/download/5v083jhvhn033bd/x-bike1.rar

Phần 2:http://www.mediafire.com/download/dv289o49qruy6bo/xbike2.rar

Phần 3:http://www.mediafire.com/download/cm2g81jl1yau9al/x-bike3.rar

Phần 4:http://www.mediafire.com/download/7g5tmt7tlv789ug/Catalogue+X-BIKE4.rar

DANH MỤC PHỤ TÙNG