1. MỤC ĐÍCH

Quy định chính sách vận chuyển, lắp đặt được xây dựng nhằm tạo ra các giá trị gia tăng cho sản phẩm khi khách hàng mua sắm sản phẩm tại Khang Thịnh.

2. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Chính sách được áp dụng cho tất cả các khách hàng mua sản phẩm trực tiếp và online tại Khang Thịnh.

3. KHU VỰC ÁP DỤNG (Vận chuyển toàn quốc)

THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ 0902 612 290 ĐỂ ĐƯỢC TRỢ GIÚP

4. TRÁCH NHIỆM VỚI HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN

5. NỘI DUNG