BẢNG GIÁ BÁN LẺ PHỤ TÙNG AXELO CÔN TAY

 

STT MÃ PHỤ TÙNG TÊN PHỤ TÙNG  GIÁ BÁN LẺ (VND) 
1 69740B20G00N000 BÌNH DẦU THẮNG                    224,400
2 35100-16HA0V000 BỘ ĐÈN PHA                    448,141
3 59100-07810V000 BỐ THẮNG ĐĨA                    170,833
4 09482-00568-000 BUGI                     57,000
5 34910-41H20V000 DÂY CONTIMET                    142,000
6 45280-10J30V000 DÂY KHÓA YÊN                     44,000
7 58200B10J10N000 DÂY LY HỢP                    121,000
8 63111B10J10N000 DÈ SAU                    119,365
9 53111-10J00VYNR DÈ TRƯỚC                    171,600
10 35601B10J00N000 ĐÈN XI NHAN TRƯỚC PHẢI                    204,435
11 35602B10J00N000 ĐÈN XI NHAN TRƯỚC TRÁI                    204,435
12 69211-16H20V000 ĐĨA THẮNG SAU                    290,400
13 34100-10J90-000 ĐỒNG HỒ TỐC ĐỘ                    772,200
14 61100-16H40V000 GẮP SAU                    393,800
15 12686-30H00-000 GIẢM CHẤN                     44,000
16 32900-10J00-000 IC                    677,600
17 13383-16H00-000 KIM XĂNG                    112,200
18 56500-10J30v000 KÍNH CHIẾU HẬU PHẢI                     65,400
19 56600-10J30V000 KÍNH CHIẾU HẬU TRÁI                     61,600
20 13780-09G00V000 LỌC GIÓ                     119,000
21 16510-16H11-000 LỌC NHỚT                     63,000
22 64111B16H00N291 MÂM ĐÚC SAU                 2,291,300
23 54111B16H00N291 MÂM ĐÚC TRƯỚC                 1,936,000
24 64511-10J00V000 NHÔNG TẢI SAU                     95,000
25 27511-09G00V002 NHÔNG TRƯỚC                     35,000
26 14305-16H11V000 ỐNG PÔ                    724,900
27 56311-10J20VYNR ỐP ĐẦU ĐÈN                    124,700
28 47311-10J00VYNR ỐP ĐUÔI                     77,660
29 47111-10J00VYNR ỐP HÔNG PHẢI                    130,900
30 47211-10J00VYNR ỐP HÔNG TRÁI                    130,900
31 57620B16H00N000 TAY CÔN                     83,600
32 46211-10J00V20H TAY NẮM SAU                    210,100
33 12711-45H10-000 TRỤC CAM                    729,300
34 45100B10J00NW3A YÊN XE                    833,700

Catalog các loại phụ tùng của Suzuki Axelo côn tay :

Để tra mã số chi tiết phụ tùng Suzuki Axelo côn tay  tải theo đường link sau  :

Phần 1: http://www.mediafire.com/download/j690rtar9296fdp/Catalogue+Axelo+2012-1.rar

Phần 2: http://www.mediafire.com/download/ng4xm8tbrjsijbl/Catalogue+Axelo+2012-2.rar

Phần 3:http://www.mediafire.com/download/b0rm5eaaii2lm78/Catalogue+Axelo+2012-3.rar

Phần 4:http://www.mediafire.com/download/gp4kqr5rr66eh6r/Catalogue+Axelo+2012-4.rar

Phần 5:http://www.mediafire.com/download/p8jx6cgcl8crwh3/Catalogue+Axelo+2012-5.rar

DANH MỤC PHỤ TÙNG