BẢNG GIÁ BÁN LẺ PHỤ TÙNG GZ150-A
 
STT MÃ PHỤ TÙNG TÊN PHỤ TÙNG  GIÁ BÁN LẺ (VND) 
1 33611-25H10-000 ẮC QUY                1,388,541
2 32800-25H00-000 BỘ CHỈNH LƯU                   685,604
3 09482-00528-000 BUGI                   173,000
4 33960-25H00-000 CẢM BiẾN                1,396,245
5 35121-25H00-000 CHÓA ĐÈN PHA                   642,593
6 47111-12FH0-102 CÓP HÔNG PHẢI                   324,380
7 47211-12FA0-102 CÓP HÔNG TRÁI                   324,380
8 34910-25H00-000 DÂY CONTIMET                   112,000
9 33651-12FH0-000 DÂY ĐAI                    43,064
10 58200-25H02-000 DÂY LY HỢP                   122,100
11 58510-25H01-000 DÂY THẮNG                   200,750
12 63111-12FH2-541 DÈ SAU                   897,638
13 53111-25H00-541 DÈ TRƯỚC                   590,036
14 35603-25H00-000 ĐÈN XI NHAN SAU PHẢI                   307,725
15 35604-25H00-000 ĐÈN XI NHAN SAU TRÁI                   365,353
16 35601-25H00-000 ĐÈN XI NHAN TRƯỚC PHẢI                   382,375
17 35602-25H00-000 ĐÈN XI NHAN TRƯỚC TRÁI                   382,375
18 59221-25H00-000 ĐĨA THẮNG TRƯỚC                   788,958
19 95041H25H10H541 HỘP ĐỒ PHẢI                1,773,070
20 95051H25H10H541 HỘP ĐỒ TRÁI                2,005,457
21 56500-25H00-000 KÍNH CHIẾU HẬU PHẢI                   283,743
22 56600-25H00-000 KÍNH CHIẾU HẬU TRÁI                   283,743
23 13780-25H00-000 LỌC GIÓ                   154,000
24 16510H05240H000 LỌC NHỚT                    60,000
25 64150-25H00-000 MÂM ĐÚC SAU                2,133,205
26 54111-25H00-000 MÂM ĐÚC TRƯỚC                1,974,643
27 64511-25H00-000 NHÔNG TẢI SAU                   171,000
28 14036H25H20H000 ỐNG PÔ                5,897,609
29 14791-25H00-000 ỐP ỐNG PÔ                   257,423
30 62100-25H00-000 PHUỘC SAU                   774,597
31 51103-25H00-000 PHUỘC TRƯỚC PHẢI                1,618,545
32 51104-25H00-000 PHUỘC TRƯỚC TRÁI                1,618,545
33 27600-29B30-130 SÊN TẢI                   294,000
34 57621-25H00-000 TAY CÔN                   111,058
35 46210-12FH0-000 TAY NẮM SAU                   513,561
36 45100-25H00-000 YÊN XE                   963,632

Catalog các loại phụ tùng của Suzuki GZ150 - A :

Để tra mã số chi tiết phụ tùng Suzuki GZ tải theo đường link sau  :

Phần 1:http://www.mediafire.com/download/geb9f7i7ajww7x6/gz-1.rar

Phần 2:http://www.mediafire.com/download/m8bzwqairkvbx5k/gz-3.rar

Phần 3:http://www.mediafire.com/download/e0ppdmp7981xx20/GZ-4(2).rar

DANH MỤC PHỤ TÙNG