BẢNG GIÁ BÁN LẺ PHỤ TÙNG HAYATE 125

STT

MÃ PHỤ TÙNG

TÊN PHỤ TÙNG

 GIÁ BÁN LẺ (VND)

1

65320-13H10V000

BỘ CAM SAU

                  75,075

2

55320-13H00V000

BỘ CAM TRƯỚC

                  65,835

3

13200-13H12-000

BỘ CHẾ HÒA KHÍ

                 996,765

4

32800-45H00-000

BỘ CHỈNH LƯU

                 343,035

5

35121-13H30V000

BỘ CHÓA ĐÈN PHA

                 451,605

6

35100-13H30V000

BỘ ĐÈN PHA

                 652,575

7

13700-13H02-000

BỘ LỌC GIÓ

                 798,105

8

21501-46G00-000

BỘ LY HỢP

                 936,705

9

64400-13H10V000

BỐ THẮNG SAU

                  79,695

10

11111E13H00-000

ĐẦU XY LANH

              1,379,070

11

34910-13H10V000

DÂY CONTIMET

                 109,000

12

27601-46G10V000

DÂY ĐAI

                 409,000

13

58410-13H10V000

DÂY ĐỀ

                 106,260

14

58300-13H30V000

DÂY GA

                 165,000

15

45280-13H21V000

DÂY KHÓA YÊN

                  58,905

16

58510-13H10V000

DÂY THẮNG SAU

                 101,640

17

59211-07H30V000

ĐĨA THẮNG TRƯỚC

                 242,550

18

64110-46G30V000

ĐÙM SAU

                 392,700

19

54111-09G30V000

ĐÙM TRƯỚC

                 187,110

20

62100-13H20V019

GiẢM SÓC SAU

                 371,910

21

32900-46G10-000

IC

              1,061,445

22

56500-09G80V000

KÍNH CHIẾU HẬU PHẢI

                  51,975

23

56600-09G80V000

KÍNH CHIẾU HẬU TRÁI

                  65,835

24

13780-13H01-000

LỌC GIÓ

                 173,000

25

16510-45H30V000

LỌC NHỚT

                  26,000

26

68211-16H00V000

LOGO CHỮ S

                  13,860

27

9913H-68100-SIL

LOGO HAYATE

                  22,000

28

64150-13H11V000

MÂM ĐÚC SAU

                 970,200

29

54111-13H10V000

MÂM ĐÚC TRƯỚC

                 947,100

30

14310-13H20V000

ỐNG PÔ

              1,021,020

31

13240-47E00-000

PHAO XĂNG

                 306,075

32

51103-13H00V000

PHUỘC TRƯỚC PHẢI

                 425,040

33

51104-13H00V000

 

 

DANH MỤC PHỤ TÙNG