BẢNG GIÁ BÁN LẺ PHỤ TÙNG SKYDRIVE
STT MÃ PHỤ TÙNG TÊN PHỤ TÙNG  GIÁ BÁN LẺ (VND) 
1 13200-41H10-000 BỘ CHẾ HÒA KHÍ                 2,310,000
2 35121-41H10V000 BỘ CHÓA ĐÈN PHA                    840,840
3 35100-41H10V000 BỘ ĐÈN PHA                    912,450
4 35603-41H30V000 BỘ ĐÈN XI NHAN SAU PHẢI                    110,880
5 35604-41H30V000 BỘ ĐÈN XI NHAN SAU TRÁI                    110,880
6 13700-41H00-000 BỘ LỌC GIÓ                    585,130
7 34910-41H20V000 DÂY CONTIMET                    138,000
8 58510-41H20V000 DÂY THẮNG SAU                      90,090
9 63111-41H00V000 DÈ SAU                      69,300
10 53111-41H10VYUH DÈ TRƯỚC                      53,900
11 56500-09GM0V000 KÍNH CHIẾU HẬU PHẢI                      63,525
12 56600-09GM0V000 KÍNH CHIẾU HẬU TRÁI                      60,060
13 13780-41HA0-000 LỌC GIÓ                    139,000
14 16510-45H30V000 LỌC NHỚT                      26,000
15 14310-41H30V000 ỐNG PÔ                 1,782,165
16 62100-41H10-000 PHUỘC SAU                    587,895
17 51103-41H20-000 PHUỘC TRƯỚC PHẢI                 1,153,845
18 51104-41H20-000 PHUỘC TRƯỚC TRÁI                 1,141,140
19 12111-46G11-0F0 PISTON                    267,960
20 12760-20G01V000 SÊN CAM                    135,135
21 12711-46G00-000 TRỤC CAM                    500,115
22 65110-41H20V000 VỎ SAU                    346,500
23 55110-41H20V000 VỎ TRƯỚC                    346,500
24 45100-41H30V000 YÊN XE                    384,615

Catalog các loại phụ tùng của Suzuki SKYDRIVE 125:

Để tra mã số chi tiết phụ tùng Suzuki SKYDRIVE 125 tải theo đường link sau :

Phân 1: http://www.mediafire.com/download/ommlcj5a9l1w9y6/Skydrive-1.rar

Phần 2:http://www.mediafire.com/download/xtld2u7206j1gf1/Skydrive-2.rar

Phần 3: http://www.mediafire.com/download/8xa8ohkd7ehifdk/Skydrive-3.rar

Phần 4:http://www.mediafire.com/download/4x4jc2rr4pf570v/Skydrive-4.rar

Phần 5:http://www.mediafire.com/download/90s2wm2xlm4cck6/Skydrive-5.rar

DANH MỤC PHỤ TÙNG