BẢNG GIÁ BÁN LẺ PHỤ TÙNG UA 125-T
STT MÃ PHỤ TÙNG TÊN PHỤ TÙNG  GIÁ BÁN LẺ (VND) 
1 33960-04H00-000 CẨM BIẾN                  600,867
2 18213-17G01-000 CẢM BIẾN OXY               3,395,282
3 34990-04H21-000 CẢM BIẾN TỐC ĐỘ                  733,109
4 27601-34H01-000 DÂY ĐAI                  504,000
5 58300-04H40-000 DÂY GA                  285,668
6 45280-04H30-000 DÂY KHÓA YÊN                  224,620
7 58510-04H50-000 DÂY THẮNG SAU                  166,907
8 35100-04H21-000 ĐÈN PHA               1,074,783
9 35601-04H20-000 ĐÈN XI NHAN TRƯỚC PHẢI                  496,760
10 35602-04H20-000 ĐÈN XI NHAN TRƯỚC TRÁI                  496,760
11 59211-20E00-000 ĐĨA THẮNG TRƯỚC                  337,667
12 15710-33GD0-000 KIM PHUN               3,046,060
13 56500-04HB0-A37 KÍNH CHIẾU HẬU PHẢI                  275,919
14 56600-04HB0-A37 KÍNH CHIẾU HẬU TRÁI                  275,919
15 13780-34H00-000 LỌC GIÓ                  147,000
16 16510-05240-000 LỌC NHỚT                    57,000
17 64150-04H10-000 MÂM SAU               1,445,675
18 54111-04H20-000 MÂM TRƯỚC               1,317,927
19 14036H34H70H000 ỐNG PÔ               4,338,400
20 14780-34H50-000 ỐP ỐNG PÔ                  216,186
21 34810-04H20-000 PHAO XĂNG                  201,573
22 62100-04H10-000 PHUỘC SAU                  733,109
23 51103-04H10-000 PHUỘC TRƯỚC PHẢI               1,088,750
24 51104-04H10-000 PHUỘC TRƯỚC TRÁI               1,088,750
25 12111-34H00-0F0 PISTON                  204,437
26 12760-34H00-000 SÊN CAM                  417,560

Catalog các loại phụ tùng của Suzuki UA - 125T:

Để tra mã số chi tiết phụ tùng  Suzuki UA - 125T tải theo đường link sau  :

Phần 1: http://www.mediafire.com/download/u65c2w7w2d3frru/Catalogue+xe+UA125T-1.rar

Phần 2:http://www.mediafire.com/download/9pktrljn35a8bd4/Catalogue+xe+UA125T-2.rar

Phần 3:http://www.mediafire.com/download/pq917hsnd7bn2s0/Catalogue+xe+UA125T-3.rar

Phần 4:http://www.mediafire.com/download/5gnsvbxana8rd8w/Catalogue+xe+UA125T-4.rar

Phần 5:http://www.mediafire.com/download/mn0n23codgfswrk/Catalogue+xe+UA125T-5.rar

DANH MỤC PHỤ TÙNG