BẢNG GIÁ BÁN LẺ PHỤ TÙNG XE HAYATE 125 SS FI PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT
STT MÃ PHỤ TÙNG TÊN PHỤ TÙNG  GIÁ BÁN LẺ (VND) 
1 33610-20GJ0V000 BÌNH ẮC QUY                  654,885
2 32800-19B11V000 BỘ CHỈNH LƯU                  869,715
3 35121-13H30V000 BỘ CHÓA ĐÈN PHA                  451,605
4 35100-13H30V000 BỘ ĐÈN PHA                  652,575
5 13700-13HB0-000 BỘ LỌC GIÓ                  798,105
6 64400-13H10V000 BỐ THẮNG SAU                    79,695
7 33960-06G10V000 CẢM BIẾN                  330,330
8 13640-32G00-000 CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ                  761,145
9 11110-13H30V000 ĐẦU XY LANH               1,185,030
10 34910-13H10V000 DÂY CONTIMET                  111,000
11 27601-46G20V000 DÂY ĐAI                  416,000
12 58410-13H10V000 DÂY ĐỀ                  106,260
13 58300-13H30V000 DÂY GA                  165,000
14 45280-13H21V000 DÂY KHÓA YÊN                    58,905
15 58510-13H10V000 DÂY THẮNG SAU                  101,640
16 62100-13H50V019 GẢM XÓC SAU                  371,910
17 61111-13H20-000 GẮP SAU                  988,680
18 15710-13HA0-000 KIM PHUN               2,003,925
19 56500-09G80V000 KÍNH CHIẾU HẬU PHẢI                    51,975
20 56600-09G80V000 KÍNH CHIẾU HẬU TRÁI                    65,835
21 16510-45H30V000 LỌC NHỚT                    26,000
22 68211-16H00V000 LOGO CHỮ S                    13,860
23 9913H-68100-SIL LOGO HAYATE                    22,000
24 64150-13H11V000 MÂM ĐÚC SAU                  970,200
25 54111-13H10V000 MÂM ĐÚC TRƯỚC                  947,100
26 33510-16H10-000 NẮP CHỤP BUGI                  120,120
27 32929-13H00-000 TEM CHỮ FI                      7,508

Catalog các loại phụ tùng của HAYATE 125 SS FI PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT:

Để tra chi tiết mã số phụ tùng của xe máy Suzuki HAYATE 125 SS FI PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT tải theo  link sau :

Phần 1:http://www.mediafire.com/download/recie7g73dccu9f/CATALOGUE_HAYATE_SS_Ok-1.rar

Phần 2:http://www.mediafire.com/download/14hcrj13cb789cq/CATALOGUE_HAYATE_SS_Ok-2.rar

Phần 3:http://www.mediafire.com/download/l2d2lx03zculzix/CATALOGUE_HAYATE_SS_Ok-3.rar

Phần 4:http://www.mediafire.com/download/i3y807l5zonbo01/CATALOGUE_HAYATE_SS_Ok-4.rar

Phần 5:http://www.mediafire.com/download/zmbo7ynk5df6yum/CATALOGUE_HAYATE_SS_Ok-5.rar

DANH MỤC PHỤ TÙNG