DÂY CONTEMET
HÌNH ẢNH MÃ PHỤ KIỆN TÊN LOẠI XE GIÁ

04022013111916.jpg

34910-09G50V000 Dây contemet Viva, Revo 49.000 VNĐ
34910-09G60V000 Dây contemet Viva, Revo 48.000 VNĐ
34910-41H20V000 Dây contemet Skydrive, Axelo 138.000 VNĐ
34910-20G30V000 Dây contemet Xbike, Shogun 65.000 VNĐ
34910-25H00-000 Dây contemet GZ 112.000 VNĐ
34910-13H10V000 Dây contemet Hayate 109.000 VNĐ
34910-13HB0V000 Dây contemet Hayate SS 111.000 VNĐ
34910-34F00V000 Dây contemet Amity 42.000 VNĐ

 

DANH MỤC PHỤ TÙNG