DÂY ĐAI
HÌNH ẢNH MÃ PHỤ KIỆN TÊN LOẠI XE GIÁ

 

04022013134816.jpg

27601-34H01-000         Dây đai     UA 504.000 VNĐ
27601-46F00-000         Dây đai     Amity 422.000 VNĐ
27601-46G10V000         Dây đai     Hayate 409.000 VNĐ
27601-46G20V000         Dây đai     Hayate SS 416.000 VNĐ

 

DANH MỤC PHỤ TÙNG