BẢNG GIÁ BÁN LẺ PHỤ TÙNG AXELO XE SỐ
STT MÃ PHỤ TÙNG TÊN PHỤ TÙNG  GIÁ BÁN LẺ (VND) 
1 69740B20G00N000 BÌNH DẦU THẮNG                    224,400
2 35100-16HA0V000 BỘ ĐÈN PHA                    434,141
3 59100-07810V000 BỐ THẮNG ĐĨA                    170,833
4 09482-00568-000 BUGI                     57,000
5 34910-41H20V000 DÂY CONTIMET                    138,000
6 45280-10J30V000 DÂY KHÓA YÊN                     44,000
7 63111B10J10N000 DÈ SAU                    119,365
8 53111-10J00VYNR DÈ TRƯỚC                    171,600
9 35601B10J00N000 ĐÈN XI NHAN TRƯỚC PHẢI                    204,435
10 35602B10J00N000 ĐÈN XI NHAN TRƯỚC TRÁI                    204,435
11 34100-10J90-000 ĐỒNG HỒ TỐC ĐỘ                    772,200
12 61100-16H40V000 GẮP SAU                    393,800
13 12686-30H00-000 GIẢM CHẤN                     44,000
14 32900-10J00-000 IC                    677,600
15 13383-16H00-000 KIM XĂNG                    112,200
16 56500-10J30v000 KÍNH CHIẾU HẬU PHẢI                     64,900
17 56600-10J30V000 KÍNH CHIẾU HẬU TRÁI                     61,600
18 13780-09G00V000 LỌC GIÓ                     39,000
19 16510-16H11-000 LỌC NHỚT                     63,000
20 64511-10J00V000 NHÔNG TẢI SAU                     95,000
21 27511-09G00V002 NHÔNG TRƯỚC                     25,000
22 14305-16H11V000 ỐNG PÔ                    724,900
23 56311-10J20VYNR ỐP ĐẦU ĐÈN                    117,700
24 47311-10J00VYNR ỐP ĐUÔI                     66,660
25 47111-10J00VYNR ỐP HÔNG PHẢI                    130,900
26 47211-10J00VYNR ỐP HÔNG TRÁI                    130,900
27 46211-10J00V20H TAY NẮM SAU                    210,100
28 12711-45H10-000 TRỤC CAM                    729,300
29 45100B10J00NW3A YÊN XE                    832,700

 

DANH MỤC PHỤ TÙNG