BẢNG GIÁ BÁN LẺ PHỤ TÙNG REVO 110 (PHANH CƠ)
STT MÃ PHỤ TÙNG TÊN PHỤ TÙNG  GIÁ BÁN LẺ (VND) 
1 13200-07H11-000 BỘ CHẾ HÒA KHÍ                1,060,290
2 35110-07H00V000 BỘ CHÓA ĐÈN PHA                  221,760
3 35100-07H20V000 BỘ ĐÈN PHA                  405,405
4 09482-00568-000 BUGI                    57,000
5 34910-09G50V000 DÂY CONTIMET                    49,000
6 58300-07H00-000 DÂY GA                  108,570
7 45280-07H20V000 DÂY KHÓA YÊN                    18,480
8 58109-09G20V000 DÂY THẮNG TRƯỚC                    39,270
9 63111-07H00V000 DÈ SAU                    78,540
10 53111-07H00V398 DÈ TRƯỚC                    91,479
11 35601-07H00V000 ĐÈN XI NHAN TRƯỚC, PHẢI                  101,640
12 35602-07H00V000 ĐÈN XI NHAN TRƯỚC, TRÁI                  101,640
13 54111-46100V13L ĐÙM TRƯỚC                  259,875
14 62100-20GK0V000 GIẢM XÓC SAU                  272,580
15 56500-09G60V000 KÍNH CHIẾU HẬU PHẢI                    65,835
16 56600-09G60V000 KÍNH CHIẾU HẬU TRÁI                    65,835
17 13780-09G00V000 LỌC GIÓ                    39,000
18 16510-45H30V000 LỌC NHỚT                    26,000
19 12630-29B04-000 LY HỢP ĐỀ                1,444,905
20 54111-47E60VYMJ MÂM ĐÚC TRƯỚC                  947,100
21 64511-07H00V000 NHÔNG TẢI SAU                    84,000
22 27511-09G00V002 NHÔNG TRƯỚC                    25,000
23 55311-16H40V000 NIỀN TRƯỚC                  164,010
24 51103-07H00V000 PHUỘC TRƯỚC PHẢI                  465,465
25 51104-07H00V000 PHUỘC TRƯỚC TRÁI                  425,040
26 27600-20910V102 SÊN TẢI                    73,000
27 12711-07H00-000 TRỤC CAM                  497,805
28 65110-07H20V000 VỎ SAU                  262,185
29 55110-07H20V000 VỎ TRƯỚC                  214,830
30 27600-20910V102 XÍCH TẢI                    72,765
31 11210-09G10V000 XY LANH                1,153,123
32 45100-07H00V000 YÊN XE                  252,945
 

Catalog các loại phụ tùng Suzuki Revo 110 (Phanh Cơ)

Để tra mã số chi tiết phụ tùng Suzuki Revo 110 (Phanh Cơ) tải theo đường link sau  :

Phần 1:http://www.mediafire.com/download/23n0m13htw3lcz7/Catalogue+Revo+2012-1%282%29.rar

Phần 2:http://www.mediafire.com/download/m8hpek4s82te9yb/Catalogue_Revo_2012_-2.rar

Phần 3:http://www.mediafire.com/download/s7a70m8m3b0pi4x/Catalogue+Revo+2012+-3.rar

Phần 4:http://www.mediafire.com/download/jg1zcc11e88nfcd/Catalogue_Revo_2012-4.rar

Phần 5:http://www.mediafire.com/download/9lovoypgyfljh9s/Catalogue_Revo_2012-5.rar

DANH MỤC PHỤ TÙNG