BẢNG GIÁ BÁN LẺ PHỤ TÙNG REVO 110 (VÀNH ĐÚC)
STT MÃ PHỤ TÙNG TÊN PHỤ TÙNG  GIÁ BÁN LẺ (VND) 
1 13200-07H11-000 BỘ CHẾ HÒA KHÍ                1,060,290
2 35110-07H00V000 BỘ CHÓA ĐÈN PHA                  221,760
3 35100-07H20V000 BỘ ĐÈN PHA                  405,405
4 09482-00568-000 BUGI                    57,000
5 34910-09G50V000 DÂY CONTIMET                    49,000
6 58300-07H00-000 DÂY GA                  108,570
7 45280-07H20V000 DÂY KHÓA YÊN                    18,480
8 58109-09G20V000 DÂY THẮNG TRƯỚC                    39,270
9 63111-07H00V000 DÈ SAU                    78,540
10 53111-07H00V398 DÈ TRƯỚC                    91,479
11 35601-07H00V000 ĐÈN XI NHAN TRƯỚC, PHẢI                  101,640
12 35602-07H00V000 ĐÈN XI NHAN TRƯỚC, TRÁI                  101,640
13 54111-46100V13L ĐÙM TRƯỚC                  259,875
14 62100-20GK0V000 GIẢM XÓC SAU                  272,580
15 56500-09G60V000 KÍNH CHIẾU HẬU PHẢI                    65,835
16 56600-09G60V000 KÍNH CHIẾU HẬU TRÁI                    65,835
17 13780-09G00V000 LỌC GIÓ                    39,000
18 16510-45H30V000 LỌC NHỚT                    26,000
19 12630-29B04-000 LY HỢP ĐỀ                1,444,905
20 54111-47E60VYMJ MÂM ĐÚC TRƯỚC                  947,100
21 64511-07H00V000 NHÔNG TẢI SAU                    84,000
22 27511-09G00V002 NHÔNG TRƯỚC                    25,000
23 55311-16H40V000 NIỀN TRƯỚC                  164,010
24 51103-07H00V000 PHUỘC TRƯỚC PHẢI                  465,465
25 51104-07H00V000 PHUỘC TRƯỚC TRÁI                  425,040
26 27600-20910V102 SÊN TẢI                    73,000
27 12711-07H00-000 TRỤC CAM                  497,805
28 65110-07H20V000 VỎ SAU                  262,185
29 55110-07H20V000 VỎ TRƯỚC                  214,830
30 27600-20910V102 XÍCH TẢI                    72,765
31 11210-09G10V000 XY LANH                1,153,123
32 45100-07H00V000 YÊN XE                  252,945
 

Catalog các loại phụ tùng của Suzuki Revo 110 (Vành Đúc) :

Để tra mã số chi tiết phụ tùng Suzuki Revo 110 Vành đúc tải theo đường link sau:

Phần 1:http://www.mediafire.com/download/23n0m13htw3lcz7/Catalogue+Revo+2012-1%282%29.rar

Phần 2:http://www.mediafire.com/download/m8hpek4s82te9yb/Catalogue_Revo_2012_-2.rar

Phần 3:http://www.mediafire.com/download/s7a70m8m3b0pi4x/Catalogue+Revo+2012+-3.rar

Phần 4:http://www.mediafire.com/download/jg1zcc11e88nfcd/Catalogue_Revo_2012-4.rar

Phần 5:http://www.mediafire.com/download/9lovoypgyfljh9s/Catalogue_Revo_2012-5.rar

DANH MỤC PHỤ TÙNG