BẢNG GIÁ BÁN LẺ PHỤ TÙNG X-BIKE 125
STT MÃ PHỤ TÙNG TÊN PHỤ TÙNG  GIÁ BÁN LẺ (VND) 
1 13200-16H02-000 BỘ CHẾ HÒA KHÍ                 1,225,455
2 35121-16H00V000 BỘ CHÓA ĐÈN PHA                    271,425
3 35100-16H60V000 BỘ ĐÈN PHA                    412,335
4 13700-20G91-000 BỘ LỌC GIÓ                    321,090
5 21501-20G50-000 BỘ LY HỢP                    772,695
6 51103-16H00V000 BỘ PHUỘC TRƯỚC PHẢI                    451,605
7 51104-16H00V000 BỘ PHUỘC TRƯỚC TRÁI                    438,900
8 09482-00568-000 BUGI                     57,000
9 34910-20G30V000 DÂY CONTIMET                     65,000
10 58300-16H40V000 DÂY GA                     97,020
11 45280-16H31V000 DÂY KHÓA YÊN                     90,090
12 63111-16H20V000 DÈ SAU                     72,765
13 53111-16H00V439 DÈ TRƯỚC                    147,840
14 35601-16H00V000 ĐÈN XI NHAN TRƯỚC PHẢI                    204,435
15 35602-16H00V000 ĐÈN XI NHAN TRƯỚC SAU                    204,435
16 59211-47E30V000 ĐĨA THẮNG                    285,285
17 56500-09G90V000 KÍNH CHIẾU HẬU PHẢI                     51,975
18 56600-09G90V000 KÍNH CHIẾU HẬU TRÁI                     65,835
19 13780-09G00V000 LỌC GIÓ                     39,000
20 16510-16H11-000 LỌC NHỚT                     63,000
21 64150-47E40V000 MÂM ĐÚC SAU                    970,200
22 54111-47E60V000 MÂM ĐÚC TRƯỚC                    947,100
23 64511-16H10V000 NHÔNG TẢI SAU                     61,000
24 27511-09G00V002 NHÔNG TRƯỚC                     25,000
25 14305-16H00V000 ỐNG PÔ                    617,925
26 65200-16H50V000 RUỘT SAU                     91,968
27 55200-16H50V000 RUỘT TRƯỚC                     80,994
28 27600-16H70V100 SÊN TẢI                     73,000
29 46211-16H00V000 TAY NẮM SAU                    144,375
30 12711-16H00-000 TRỤC CAM                    557,865
31 65110-16H50V000 VỎ SAU                    344,886
32 55110-16H50V000 VỎ TRƯỚC                    244,860
33 27600-16H70V100 XÍCH TẢI                     72,765
34 11210-16H00V0F0 XYLANH                    784,245
35 45100-16H00V000 YÊN XE                    292,215
 

Catalog các loại phụ tùng của Suzuki X Bike 125:

Để tra mã số chi tiết phụ tùng Suzuki X-Bike 125 tải theo đường link sau  :

Phần 1: http://www.mediafire.com/download/5v083jhvhn033bd/x-bike1.rar

Phần 2:http://www.mediafire.com/download/dv289o49qruy6bo/xbike2.rar

Phần 3:http://www.mediafire.com/download/cm2g81jl1yau9al/x-bike3.rar

Phần 4:http://www.mediafire.com/download/7g5tmt7tlv789ug/Catalogue+X-BIKE4.rar

DANH MỤC PHỤ TÙNG