BẢNG GIÁ BÁN LẺ PHỤ TÙNG EN 150-A
STT MÃ PHỤ TÙNG TÊN PHỤ TÙNG  GIÁ BÁN LẺ (VND) 
1 35100-29B61-000 BỘ ĐÈN PHA                   848,033
2 13700-26H20-000 BỘ LỌC GIÓ                   281,924
3 59301H05700H000 BỐ THẮNG ĐĨA                   161,998
4 54400H45Y40H000 BỐ THẮNG SAU                   376,377
5 09482-00528-000 BUGI                   173,000
6 23271-25H00-000 CẦN NGẮT LY HỢP                     89,883
7 11100-25H04-000 ĐẦU XY LANH                2,444,600
8 33651-45F11-000 DÂY ĐAI                     60,987
9 58300-45F72-000 DÂY GA SỐ 1                   155,352
10 58300-45F82-000 DÂY GA SỐ 2                   152,143
11 45280-45F00-000 DÂY KHÓA YÊN                     30,821
12 58200-26H80-000 DÂY LY HỢP                     95,817
13 63111-45F40-000 DÈ SAU                   219,236
14 53111-45F20-A28 DÈ TRƯỚC                   393,730
15 35603-26H30-000 ĐÈN XI NHAN, SAU PHẢI                   161,087
16 35604-26H30-000 ĐÈN XI NHAN, SAU TRÁI                   161,087
17 35601-26H00-000 ĐÈN XI NHAN, TRƯỚC PHẢI                   155,031
18 35602-26H00-000 ĐÈN XI NHAN, TRƯỚC TRÁI                   155,031
19 34100-26H22-000 ĐỒNG HỒ TỐC ĐỘ                3,349,500
20 56500-45FB0-000 KÍNH CHIẾU HẬU, PHẢI                   248,435
21 56600-45FB0-000 KÍNH CHIẾU HẬU, TRÁI                   248,435
22 16510H05240H000 LỌC NHỚT                     60,000
23 64511-26H00-000 NHÔNG TẢI SAU                   239,000
24 27511-41340-000 NHÔNG TRƯỚC                     82,000
25 51110-45F70-000 ỐNG PHUỘC                    515,096
26 14036H26H40H000 ỐNG PÔ                6,192,265
27 45513-45FD1-541 ỐP ĐUÔI                     63,757
28 45512-45FD1-608 ỐP HÔNG PHẢI                   206,932
29 45511-45FD1-541 ỐP HÔNG TRÁI                   206,932
30 14791-26H20-000 ỐP ỐNG PÔ                   344,728
31 62100-45F90-141 PHUỘC SAU                2,974,802
32 51103-45F70-000 PHUỘC TRƯỚC, PHẢI                1,113,518
33 51104-45F70-000 PHUỘC TRƯỚC, TRÁI                1,113,518
34 12111-25H00-0F0 PISTON                   211,231
35 12760-12F50-000 SÊN CAM                   504,224
36 27600-16H10V116 SÊN TẢI                   158,000
37 46311-45F60-000 TAY NẮM SAU                   797,944
38 68166-45FF0-000 TEM CHỮ "SUZUKI"                      9,350
39 12711-12F50-000 TRUC CAM                   374,083
40 11300H38Y00H000 VỎ MÁY                4,049,109
41 11210-25H00-0F0 XYLANH                1,266,152
42 45100-45FC1-000 YÊN XE                   858,487

Catalog các loại phụ tùng của Suzuki EN 150A:

Để tra mã số chi tiết phụ tùng Suzuki EN tải theo đường link sau  :

Phần 1: http://www.mediafire.com/download/an9kojc1qw8192w/Catalogue_EN150HAL2-1.rar

Phần 2:http://www.mediafire.com/download/j9916mx8ticptsi/Catalogue_EN150HAL2-2.rar

Phần 3:http://www.mediafire.com/download/fny0jyrj0k8xayf/Catalogue_EN150HAL2-3.rar

Phần 4:http://www.mediafire.com/download/bpuumflqbd2v110/Catalogue_EN150HAL2-4.rar

Phần 5:http://www.mediafire.com/download/6stdyhhc2264xkg/Catalogue_EN150HAL2-5.rar

DANH MỤC PHỤ TÙNG